OM PROJEKTET

FUI projektet ger en möjlighet för små och medelstora företag, med verksamhet i Norrbotten och Västerbotten, att få stöd för utveckling av produkter och tjänster inom området gröna resurseffektiva datacenter och moln. Syftet med FUI-projektet är att främja tillväxt i små och medelstora företag, i samverkan med universitet, institut och en teknisk datacenter provmiljö.
Projektet pågår fram till slutet av 2018.

FUI-projektet har möjlighet att finansiellt stötta:
1) Att definiera, utveckla, testa och demonstrera nya och bättre produkter och tjänster
2) Externa arbetsinsatser och tjänster avseende forskning, utveckling, innovation och affärsutveckling
3) Avgifter och omkostnader för utrustning och provmiljö

finansiärer
 

Projektet sker i nära samarbete med

PROJEKTET KOORDINeras av


Projektets lärande utvärdering sker under ledning av Oxford Research.