FÖretagserbjudande inom
Mångfald & Jämställdhet


I Sverige är bara 20 % av de anställda inom IT-sektorn kvinnor, och inom Datacenterbranschen är könsbalansen än sämre. Potentialen för förbättring är stor.

Hur kan ett företag hjälpa till att fler kvinnor söker sig till mansdominerade branscher?  Hur skapar vi en attraktiv och jämställd arbetsplats? Vad är hållbar rekrytering? Hur integrerar vi genus och jämställdhet i rekryteringsprocesser? Hur kan kunskaper om genus, jämställdhet och mångfald ge företag fler affärer?
 
FUI kan hjälpa till att utveckla företags affär på flera olika sätt. Vi erbjuder stöd inom exempelvis:
    •    Genomgång av jobbannonser och webbsidor för råd rörande förbättrad jämställdhet
    •    Konsultation i jämställdhetsintegrering av affärs- och verksamhetsprocesser
    •   Seminarier i genus, jämställdhet och mångfald

För mer information och stöd, kontakta projektet här

FUI samarbetar med Gender Contact Point vid LTU som har bildats för att underlätta för företag och andra organisationer att få nytta av universitetets forskningsresultat och kunskap i genus, jämställdhet och mångfald. Gender Contact Point utvecklar verktyg och metoder för praktisk jämställdhetsintegrering i samarbete med företag och forskare.

 


FUI-projektet arbetar normkritiskt för inkludering och utveckling i den interna och externa projektverksamheten. Detta innebär bland annat att arbeta för: 

  • Synliggörandet av hur begränsande normer styr och fördelar makt 
  • För att skapa en god arbetsmiljö och öka effektivitet och kvalitet
  • För att på ett reflekterat och medvetet sätt genomföra uppdrag med god kvalité och i enlighet med verksamhetens målsättningar

    Läs vidare kring hur man arbetar mot jämställd rekrytering här och jämställd kommunikation här.

verktyg


Verktyg så som handböcker är en del av ett långsiktigt arbete för ökad jämställdhet och integrering av ett genderperspektiv i verksamheten. Detta arbete syftar bland annat till att få ett breddat rekryteringsunderlag och att öka kvalitén i all verksamhet. Nedan finns ett antal verktyg med konkreta förslag på hur man kan arbeta med dessa frågor.

Exempel

Våra projektpartners är företag som deltar aktivt i projektsamverkan med forskare och får nytta av forskningsresultat, lärande och kunskap inom praktisk jämställdhetsintegrering. De bidrar med ett företagsperspektiv i projekt och innovationsprocesser. Ökad kunskap om och medvetenhet i jämställdhet och  mångfald skapar tillväxt och ett inkluderande, hållbart samhälle. För mer information, se nedan.

Samarbeten

Vi samarbetar med ett antal andra genusprojekt. Till exempel projektet Gender Contact Point, som  ska bidra till starkare interaktion mellan universitet, näringsliv och andra samhällsaktörer genom att skapa en innovativ samverkansmiljö inom praktisk jämställdhetsintegrering. Läs mer om våra samarbeten nedan.

Nu lanseras Genovate toolkit
i webbformat och på svenska


länktips

Styrelseakademin Jobbar för mångfald i styrelser  http://styrelseakademien.se/
Rättviseförmedlingen  Verkar för att bredda urvalet av kompetens  https://rattviseformedlingen.se/
AllBright  Arbetar för att företag ska rekrytera på meritokratiska grunder  http://www.allbright.se/
Mer infor  https://rattviseformedlingen.se/lista/jamstalldhet-och-mangfaldsanalytiker-speciallista/ 

Kontaktperson för Mångfald och jämställdhet
Paula Wennberg
paula.wennberg@ltu.se
0920-491285