NYTTAN FÖR FÖRETAGEN

Projektet kan stödja små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten
inom bland annat nedanstående områden:
  • Marknads- och konkurrensanalys
  • Affärsutvecklingsstöd och att hitta säljkanaler och potentiella kunder
  • Hjälp till forskning och utveckling samt att hitta parter för forskningssamverkan
  • Information, rådgivning och vägledning inom området datacenter och moln
  • Stöd med processledning och att hitta rätt expert för att öka ert företags konkurrenskraft
  • Rådgivning och verifiering rörande kommersialisering och tillgång till innovationssäkringsverktyg
  • Nyttjande av provmiljö för utveckling, test och demonstration av nya och förbättrade tjänster och produkter. För mer information, klicka här
  • Stöd i att utveckla mångfald och jämställdhetsarbetet.
Vi är lyhörda för förfrågningar om behov för att skräddarsy stöd till just ert företag. Kontakta oss.