Exempel på insatser
 

FILMER

Se två korta filmen om våra insatser här från Team Tools och här från Acon.
 

studie av blockkedjor

Genom FUI-projektet har forskare vid LTU belyst möjligheter och utmaningar med att
använda blockkedjeteknik för digital autentisering för företaget Compodium.


Luleåbaserade Compodium har kompetens och tekniklösningar för digitala möten, telemedicin, e-hälsa och uppkopplade evenemang i världsklass. Företagets kunder finns inom sjukvården, försvaret, stora företag och organisationer. Compodium erbjuder videokonferenser med stora krav på teknisk kvalitet, säkerhet och integritet och det är ett av få företag i branschen som är oberoende av infrastrukturoperatörer och produktleverantörer.

Compodium är först i världen med att garantera att vården pratar med rätt patient och erbjuder bland annat ”digitala vårdrum” som kombinera högkvalitativa videokonferenser med patientsekretess.
Idag har de ca 500 av dessa digitala vårdrum i drift i Sverige. I dessa loggar patienten in via Bank-id och väntar på att vårdpersonal loggar in i sin portal och klickar på sin patient. Då skapas ett digitalt vårdrum där patient och vårdpersonal, tryggt och säkert, ser och hör varandra. Compodiums videokonferenser används också bland annat för operationer i realtid.

Läs mer: https://compodium.com/
Film om företaget: https://www.eventmarket.se/compodium
Film om hur digitala väntrum fungerar: https://www.youtube.com/watch?v=JTRJTmyozFo&feature=youtu.be

Datacenter en ny basindustri

För små- och medelstora företag finns stora möjligheter att skapa affärer kring etableringar, underhåll och expansioner av datacenter.

Världens samlade mängd data växer explosionsartat. Orsaken bakom ökningen är att samhället digitaliseras allt mer och med det också användandet av bland annat sociala medier, e-handel, och molntjänster. Eftersom all denna data måste bearbetas och lagras någonstans så växer också datacenterindustrin, inte minst i norra Sverige som med sin goda tillgång på förnyelsebar energi och robusta kraftnät erbjuder mycket goda förutsättningar för den elintensiva datacenterindustrin.
Tillväxten är så pass stor att norra Sverige håller på att utvecklas till ett nav för datalagring och
databearbetning.

Läs hela artikeln om FUI-projeket genom att ladda ner pdf:n nedan.

ny datacenter broschyr (Nr 2)

FUI-projektet har varit med att ta fram en datacenter broschyr.

Broschyren beskriver bland annat vilka datacenter som finns i regionen och vilka initiativ som finns inom området, däribland FUI projektet, RISE SICS North och Cloudberry.

Ladda ner broschyren i pdf nedan.

google design sprint

Via Tromb genomfördes en Google Design Sprint med företaget Idépoolen.

I företagsgruppen Idépoolen ingår verksamhet i Piteå, Boden, Luleå, Örnsköldsvik och Gävle. Företaget hade en önskan om att skapa en gemensam digital plattform för att effektivisera verksamheten, öka omsättningen och skapa synergier.
Företaget Tromb genomförde därför en Google Design Sprint med Idepoolen. Resultatet blev mycket lyckat och Idépoolen utvecklar det framtagna konceptet vidare.

Läs mer om Google Design sprint här: http://www.gv.com/sprint/
Läs mer om Idepoolen här: http://idepoolen.se/
Läs mer om Tromb här: https://tromb.com/

Utveckling av marknadserbjudande

Arctos Labs är ett konsultföretag inom telekom som arbetar för att utforma framtidens nät, produkter och lösningar till världsledande leverantörer. Den främsta målgruppen är telekomtillverkare, operatörer, programvaror och tjänsteleverantörer på den internationella affärsscenen.

Arctos Labs har erhållit projektstöd för att utveckla företagets innovation och marknadserbjudande inom molnområdet med fokus på telekomindustrin. De har via FUI projektet deltagit på mässan "Mobile World Congress 2017" i Barcelona och inför mässan togs det fram ett uppdaterat marknadsföringsmaterial för att på ett enkelt och överskådligt sätt illustrera deras erbjudande.

Mässan "Mobile World Congress" föregicks av planering och projektarbete för framtagning av en demo (för mer information, se länkar nedan), där RISE SICS North testlabb användes för demonstrationskörningar. Mässan gav nya kontakter med företag från England, Irland, USA och Spanien. Kontakter som kan komplettera Arctos Labs erbjudande mot Telekomoperatörer och leverantörer som behöver utveckla sina nät. Arctos Labs ser nu goda möjligheter att växa sina affärer inom segmentet telekommunikation och moln där automatisering av näten är kärnan i deras erbjudande.

Läs mer om företaget här

Se en film om demoutvecklingen här

Länk till artikel där det finns ett white paper från Intel och en Infographics beskrivning av utvecklingsarbetet

Produktion av informationsfilm

FUI-projektet har tagit fram en animerad film till samarbetsföretaget Elastisys.

Filmen producerades av Great Story Production (http://www.greatstory.se/) och förklarar på ett pedagogiskt sätt företagets unika molntjänst som automatiskt anpassar mängden datorkapacitet efter det behov som finns för stunden, just innan behoven uppstår. Målet är att den som köper kapacitet för online-tjänster ska få robustare tjänster med mer tillförlitlig prestanda och dessutom inte betala för mer datorkapacitet än vad som faktiskt behövs.
Elastisys VD Robert Winter säger: “Vi är mycket nöjda med resultatet och samarbetet med FUI-projektet.”


Se filmen här.

Läs mer om Elastisys här.

Återvinning av spillvärme

I en förstudie har FUI-projektet belyst möjligheten att återvinna spillvärme från Acons datacenter
i Lycksele för försäljning till en närliggande industri.


Acon nyttjar idag bergkyla från ett antal borrhål för kylning av datacentret och studien visar att de genom att sälja spillvärme skulle kunna minska belastningen på borrhålen med 60 %. Industriföretaget skulle på ett effektivt sätt kunna nyttja spillvärmen för att med en värmepump förvärma ventilationsluft under höst, vinter och vår och därmed minska sitt beroende av fjärrvärme. Förstudien visar att det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart att återvinna spillvärmen, något som också skulle vara positivt för båda företagens miljöprofil. Resultatet kan appliceras på fler datacenter med liknande förutsättningar. Johannes Näslund, VD för Acon säger, “Vi är glada över studiens positiva resultat och arbetar nu med att undersöka hur vi praktiskt kan genomföra detta".

Om förstudien
Förstudien är en av flera aktiviteter som bedrivs inom FUI-projektet i syfte att öka verksamheten bland regionens företag inom datacenterbranschen.

Om Acon
Acons datacenter är en av Europas säkraste, placerat 100 meter in i det norrländska urberget.
Acon levererar IT-lösningar till fast pris för företag med höga IT-krav i Norden. Acon har kontor i Lycksele och Umeå och startade år 2001. Lär mer här:
www.acon.se

RAPPORT FRÅN IP EXPO Nordic 2017

FUI-projektet och ett antal av våra samarbetsföretag deltog på IP Expo Nordic 2017.
Konferensen hölls i Stockholm i slutet av september.


Många IT-teman
Arrangör var brittiska Imago Techmedia och det var andra gången som de höll eventet i Sverige.
Mässan hade ett stort antal fokusområden; Moln, IT-säkerhet, Nätverk och infrastruktur, Data analys, artificiell intelligens och sakernas internet samt DevOps och öppen källkod. Tanken var att man ska kunna lära sig mycket på samma plats om många olika IT-områden. Det var främst det flertalet seminarier som var intressant. Dessa tog upp de senaste trenderna kring hur företag arbetar smartare och mer kostnadseffektivt med sin IT i dag och i framtiden.

Fokus på artificiell intelligens och säkerhet
Stor fokus på konferensen gavs åt artificiell intelligens. Representant för bland annat Amazon medverkade och visade en röststyrd robot kopplad till Alexa, Amazons molnbaserade rösttjänst, tillgänglig på tiotals miljoner applikationer. Med Alexa kan du bygga upp naturliga röstupplevelser som erbjuder kunderna ett mer intuitivt sätt att interagera med den teknik de använder varje dag.
Säkerhet var även ett viktigt tema på årets konferens.  I takt med digitaliseringen så blir säkerheten
också en större utmaning för företag att hantera. Här togs det även upp hur artificiell intelligens kan komma att förändra cyber brott och säkerhet. Bland annat hölls ett föredrag av en datasäkerhetskonsult, som visade i realtid hur det kan se ut när en hacker bryter sig in i ett företags datasystem. Det gavs även råd kring vad organisationer kan göra för att skydda sig mot angrepp, såsom att regelbundet träna personalen inom området.

Fredrik Reinfeldt som huvudtalare
Huvudtalare på konferensen var f.d. stadsminister Fredrik Reinfeldt som pratade om hur framtiden för Sveriges digitala ekonomi kommer att se ut och hur vi kan rusta oss för de utmaningar och möjligheter som kommer att komma. Under den två dagar långa konferensen fanns också möjlighet att träffa ett antal internationella utställare som företrädesvis inte har något kontor i de nordiska länderna.

Mer information finns på IP EXPO Nordics hemsida: 
http://www.ipexponordic.com/

Rapport från Datacloud Europe

För att knyta nya internationella kontakter och hålla koll på hur datacenterbranschen utvecklas besökte representanter från FUI projektet konferensen DataCloud Europe som hölls i Monaco i början av juni.  

Den två dagar långa konferensen samlade 2000 deltagare, 100 internationella organisationer och 180 talare. Målsättningen med deltagandet var att få kontakt med aktörer inom branschen samt att fånga upp trender och nya tekniker som ger möjlighet att utveckla erbjudanden bland FUI-projektets intressenter. Våra medföljande företag fick tillfälle att samtala med potentiella kunder och samarbetspartners. Under mässan informerade vi om FUI-projektet i samtal med många deltagare samt diskuterade extra mycket med olika lokala aktörer. Ett flertal av regionens datacenteraktörer deltog, exempelvis Hydro66, Node Pole, Fortlax, samt nationella aktörer som Business Sweden.

Nedan följer ett antal observationer från konferensen.

Observation 1: Intresseföreningen iMasons ska påverka beslutsfattare

iMasons: Initialt drivet av Microsoft, Google samt Uber har man startat denna intresseförening
öppen för alla inom Datacenterbranschen. Syftet är att skapa en stark grupp som kan
gemensamt påverka beslutsfattare. För att bli antagen måste man visa upp en kompetensprofil
som uppfyller deras krav.

Observation 2: Initiativet Things Network gör data tillgängligt för allmänheten
Det fanns intressanta initiativ såsom t.ex. presentationen av Things Network
som helt bygger på open source och crowd sourcing. Detta är diametralt motsatt vad dom stora
bolagen (Microsoft, Uber m.fl.) driver men ändå väldigt intressant då detta är skapat och drivet
direkt av användarna. Detta har nu vuxit till ett nätverk av Internet of Things enheter som
har kopplats upp mot en molnlösning som gör data tillgängligt för användarna. Vad sägs om en
uppkopplad musfälla som larmar när den slagit igen?! Lösningen bygger på en ny standard för
väldigt energisnål radioteknik som gör att enheterna kan klara sig från några månader till flera
år på ett batteri.

Observation 3: intresset ökar
Vi ser betydligt fler finansiärer samt kineser och ryssar som deltar än tidigare år. Det tyder på
att intresset för branschen bara ökar!

Observation 4: kommande superdator
Inom EU pågår ett stort projekt kring en kommande superdator. Detta presenterades (ExaScale
projektet) och visar att EU satsar inom detta område. Här krävs, för detta bryter ny mark,
många nya innovativa lösningar för kretsdesign, kylning och minneshantering m.fl.

På plats under DataCloud Europe var Mikael Börjesson, LTU, Andreas Lundqvist, LNAB, Anders Berglund, Fortlax, Johan Norman, iNorth, Jan-Olov Johansson, LTU, Robert Winter, Elastisys, Annika Svensson, LTU, Arne Gylling, LTU och Fredrik Torger, iNorth.

utveckling av marknadserbjudande

SpaceTime har erhållit projektstöd för att utveckla företagets marknadserbjudande.

SpaceTime är ett Umeåbaserat företag specialiserat på utveckling av IT-lösningar för hållbar persontrafik. Det har utvecklat en digital plattform som hjälper organisationer att resa smartare.
Företaget har via projektet deltagit på en transportmässa och inför mässan togs det fram ett marknadsföringsmaterial samt en presentation av företaget som användes under mässan. 

datacenter broschyr (Nr 1)

FUI-projektet har varit med att ta fram en datacenter broschyr.

Broschyren beskriver bland annat vilka datacenter som finns i regionen och vilka initiativ som finns inom området, däribland FUI projektet, RISE SICS North och Cloudberry.

Ladda ner broschyren i pdf nedan.


ÖVRIGT