Bakgrund

Bakgrunden till projektet är det starka och växande globala behovet av lösningar som gör storskalig datahantering grönare, effektivare och säkrare. Behoven utgör en stark och växande marknad för företag som kan erbjuda nya och bättre lösningar inom branschområdet datacenter och molntjänster.
Inom Övre Norrland finns många små och medelstora företag med tjänster och produkter som kan vidareutvecklas och erbjudas datacenterbranschen.

Behovsområden som projektet identifierat som särskilt intressanta är exempelvis:

  • Flexiblare och grönare byggprinciper för datahallar
  • Energiåtervinning av värme från datahallar
  • Automatisering av drift och underhåll och mjukvaru-baserade lösningar för effektiv databehandling och säkra molntjänster


FUI-projektet startade i september 2015 och kommer att pågå under tre års tid. Det koordineras av Luleå tekniska universitet och finansieras av Tillväxtverket genom EUs regionala strukturfonder, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Norrbottens Läns Landsting.

ANLEDNINGAR TILL ATT SATSA PÅ OMRÅDET
DATACENTER  OCH MOLN

Nedan går att läsa tre anledningar för företag att satsa på datacenter och molnbranschen.
Dessa anledningar är;  en växande efterfrågan på gröna och effektiva datacenter och moln, att  var med och designa morgondagens datacenter, och slutligen, stora globala miljöutmaningar som kan ge
möjligheter.

Växande efterfrågan på gröna och effektiva datacenter och moln
 
Norra Sverige är en perfekt plats för datacenter. Det är det kraftigt sänkta priset på ultra hög kommunikationskapacitet över optiska fiber som skapat ett paradigmskifte när det gäller datacenter. Det har gjort att det nu är både miljövänligare och billigare att förlägga datahallar  nära gröna och förnybara energikällor, såsom vår regions vattenkraft, iställer för att förlägga datacentren nära användarna i stora städer, och många gånger drivna av kolkraft och andra icke förnyelsebara energikällor. Detta paradigmskifte, i kombination med att vi är mitt uppe i en dataexplosionen, gör att den regionala och globala datacenter tillväxten framöver kommer att vara mycket kraftig. Det finns därför stora möjligheter för företag inom datacenter och moln området framöver. Både regional och globalt.

Var med och designa morgondagens datacenter

Datacenter etablerar sig nu i norra Sverige. Några av fördelarna med regionen, såsom den stabila vattenkraften, den avbrottsfri strömförsörjning och den fria luftkylningen, har lett till att datacentren har designats om. Till exempel har Hydro66 valt att bygga sin datahall helt i trä och inte ha något back-up system för strömförsörningen. Och KnC Miner, ett annat datacenter i region, har valt att bygga sitt datacenter helt utan väggar för att maximera luftflödet och den fria  kylningen av dataservrarna.
Låt oss tillsammans tänka om och tänka nytt. Mycket återstår fortfarande att göra.

Globala miljöutmaningar kan ge stora möjligheter

Det finns ett snabbt växande globalt behov av datacenter. IT-sektorn hungrar efter mer energi samtidigt som det sker en många gånger ohållbara produktion av energi. Lägg därtill den stadigt förkortade livslängden på elektronik, den otillräckliga återanvändning av sällsynta jordartsmetaller och ökningen av farligt avfall. Alla dessa utmaningar kan också ses som stora möjligheter till att skapa globala innovationer som datacenter och molnbranschen så väl behöver.

LÄS MER OM DATACENTER I NORRA SVERIGE

I skriften "Data Centers in North Sweden" nedan, finns mer information om området datacenter
och moln.

I MEDIA

Datalagring i stora elintensiva datacenter ska bli mer miljövänlig framöver. Nu tas en unik testanläggning i drift i Luleå där forskare och företag ska försöka laborera fram nästa generations datahallar.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6356017

Datacenter kan ge tusentals jobb:
http://www.svtplay.se/video/12050222/svt-nyheter-norrbotten/svt-nyheter-norrbotten-22-jan-19-55