Återvinning av spillvärme

I en förstudie har FUI-projektet belyst möjligheten att återvinna spillvärme från Acons datacenter
i Lycksele för försäljning till en närliggande industri.


Acon nyttjar idag bergkyla från ett antal borrhål för kylning av datacentret och studien visar att de genom att sälja spillvärme skulle kunna minska belastningen på borrhålen med 60 %. Industriföretaget skulle på ett effektivt sätt kunna nyttja spillvärmen för att med en värmepump förvärma ventilationsluft under höst, vinter och vår och därmed minska sitt beroende av fjärrvärme. Förstudien visar att det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart att återvinna spillvärmen, något som också skulle vara positivt för båda företagens miljöprofil. Resultatet kan appliceras på fler datacenter med liknande förutsättningar. Johannes Näslund, VD för Acon säger, “Vi är glada över studiens positiva resultat och arbetar nu med att undersöka hur vi praktiskt kan genomföra detta".

Om förstudien
Förstudien är en av flera aktiviteter som bedrivs inom FUI-projektet i syfte att öka verksamheten bland regionens företag inom datacenterbranschen.

Om Acon
Acons datacenter är en av Europas säkraste, placerat 100 meter in i det norrländska urberget.
Acon levererar IT-lösningar till fast pris för företag med höga IT-krav i Norden. Acon har kontor i Lycksele och Umeå och startade år 2001. Lär mer här: www.acon.se