Verksamheten har nu övergått i projekt "Datacenter Innovation Region".
Följ vårt arbete på: 
www.datacenterinnovationregion.se

För förnyelse och utveckling inom datacenter och moln

Forskning, Utveckling och Innovation inom området datacenter och moln för tillväxt i små och medelstora företag
 

FINANSIÄRER

OM FUI PROJEKTET

Projektet vänder sig till små och medelstora företag med verksamhet i Övre Norrland som vill utveckla, testa och demonstrera nya och förbättrade tjänster och produkter mot branschen datacenter och moln.
 
Projektet kan finansiellt stötta:
1.     Externa arbetsinsatser och tjänster avseende forskning, utveckling, innovation och affärsutveckling
2.     Att definiera, utveckla, testa och demonstrera nya och bättre produkter och tjänster
3.     Avgifter och omkostnader för utrustning och provmiljö

Projektet ger möjlighet till små och medelstora företag i övre Norrland att bland annat få praktiskT STÖD med:

  • Information, rådgivning och vägledning inom området datacenter och moln
  • Stöd med processledning och att hitta rätt expert för att öka ert företags konkurrenskraft
  • Nyskapande och internationell affärsutveckling
  • Rådgivning och verifiering rörande kommersialisering
  • Tillgång till innovationssäkringsverktyg
  • Projektet ger också tillgång till en avancerad datacenter provmiljö

BAKGRUND

Det finns ett starkt och växande globalt behov av datacenter och lösningar som gör storskalig datahantering grönare, effektivare och säkrare. Behoven utgör en stark och växande marknad för företag som kan erbjuda nya och bättre lösningar inom branschområdet datacenter och molntjänster.
Inom Övre Norrland finns många små och medelstora företag med tjänster och produkter som kan vidareutvecklas och erbjudas datacenterbranschen.

IDENTIFIERADE BEHOV

Behovsområden som projektet identifierat som särskilt intressanta är exempelvis:

  • Lösningar för drift och underhåll av datacenterbyggnader
  • Lösningar för säker, flexibel och effektiv energiförsörjning
  • Design av distribuerad mjukvara för resurseffektiv hantering av stora datamängder

MÖTEN
Projektet kommer att genomföra ett antal möten i Norrbotten och Västerbotten. För mer information och aktuell kalender läser mer under fliken "Möten".

KONTAKTA OSS
 

Projektledare Västerbotten
Annika Svensson
annika.c.svensson (a) ltu.se
070-591 04 23 

Projektledare Norrbotten
Jan-Olov Johansson
jan-olov.johansson (at) ltu.se
070-619 22 31